Is jou Spruit Gereed Vir Die Groot Skool?

Nov 3, 2020

Talle kinders is een van die dae in Graad 1. Is jou spruit gereed vir die groot skooljaar?

Ons weet al dat Graad 1 ’n groot verandering vir kinders inhou. Die “grootskool” bring allerhande nuwe reëls en verwagtinge. Deesdae word ook al hoe meer van kinders verwag en die formele leeromgewing verg gevolglik heelwat aanpassings van hulle.

Dit is baie maklik vir ’n klein haasbekkie om gou oorweldig te voel. En juis daarom is dit belangrik dat jou kind skoolgereed moet wees.

Hoe meer taal en klanke kinders kan baasraak, hoe beter word hulle toegerus vir die leerproses wat hiervandaan ontvou. Die begin van klank en leer is immers op luistervaardighede geskoei. Klankherkenning is daarom belangrik.

Kinders moet byvoorbeeld verskillende klanke kan onderskei sodat hulle dit later kan saamvoeg of van mekaar skei om klankgrepe en woorde te vorm wat hulle lees of skryf. Heelwat kinders sukkel ook om drie lettergrepe in klank op te breek en dit dan weer saam te stel. Baie kinders sukkel met woordeskat en sinskonstruksie wat hulle in hul leerproses kan pootjie.

Gelukkig kan jy tuis heelwat doen om jou kind meer veerkragtig te maak wat taalverwerwing betref. Toepaslike leerstof help jou kind om die wonderwêreld van klank en woorde te ontsluit. Help jou kind leer van klank, luister en lees.

Help jou kind om die klanke en letters wat die boublokke van woorde word, vas te lê deur fyn te luister en woordsoekboeke te lees. Luister verg ook konsentrasie, wat leer aanhelp.

As jou kind ’n klank in ’n woord kan hoor, gaan dit baie help om later die woord wat daaruit saamgestel word aan te leer.

SucZeZZ se woordsoekboeke bied nuttige hulp in die verband. Dit is ontwikkel om die taalontwikkeling van jou spruit aan te help.

Hierdie woordsoekboeke help verseker dat jou Graad-eentjie boonop baie pret sal hê om sy of haar spelling te oefen deur woordsoektogte te gebruik.

Saamlees met jou kind bied ook belangrike leer- en saamweestyd, wat jou kind geborge en gekoester laat voel. Lees gereeld saam met jou kind en help hom of haar uitwerk watter klanke gebruik word om die klankgrepe mee te vorm. Begin by die aanvangsklanke en fokus later op die eindklanke en middelklanke.

Klik hier om ons woordsoekboek en ander produkte, soos legkaarte en flitskaarte, te besigtig.

 

 

 

Visit our pages on Social Media

Sign up for our Newsletter